Le Mois de Juillet - Lipiec

 Étymologie du nom du mois LIPIEC


 Le nom du mois de juillet vient du tilleul  (en   polonais : lipa) en fleurs. 

 

 

 

2 juillet - Notre-Dame de MYRTILLE (Matka Boska Jagodna)

Notre-Dame de Myrtille (Jagoda) est un nom populaire pour la fête de la Visitation de la Mère de Dieu. Il a ouvert le soi-disant période verte dans le calendrier cérémoniel polonais. On croyait qu'à partir de ce jour, vous pouvez commencer à recueillir et à consommer des baies. Les femmes touchées par des malheurs, comme la mort d'un enfant ou une fausse couche, croyaient que la Sainte Vierge voyait leur douleur et pouvaient les soigner en échange d'un petit sacrifice fait pour des enfants décédés ou défaits. Selon ce cru que si 2 Juillet ne recueillera ou manger des baies, framboises, groseilles, groseilles et recommander une prière à Notre-Dame de Jagodna, laissez alors leur misère et aura un enfant en bonne santé, forts résistants aux maladies et à la sorcellerie. Peut-être que les racines de la fête remontent à l'époque païenne - cérémonies de culte et sacrifices des fœtus de la terre déposés au début de l'été pour les dieux de la fertilité et de la fertilité.

 

 La récolte du blé 

  La récolte a été une période de travail acharné et d'efforts,   qui ont toutefois été récompensés par des récoltes récoltées sur      le  terrain. C'était aussi un moment de gaieté - les moissonneurs sont     allés travailler avec la chanson sur leurs lèvres qui les accompagnait   pendant la moisson et leur a remonté le moral. Le début de la récolte, en fonction des conditions atmosphériques, a généralement diminué au cours de la deuxième quinzaine de juillet. Dans la tradition populaire, il était admis que la voix de la caille était un signe et un signal pour commencer la moisson - l'oiseau, interprété dans sa voix comme une renaissance, devrait commencer à récolter.

La façon traditionnelle de vérifier l'heure de début de la récolte était d'examiner l'état de la paille et la dureté des grains - si elle se brisait en deux, cela signifiait qu'elle était prête à être récoltée.

Quand la moisson approchait, le guspodarz se rendait sur le champ, et ainsi le 15 juillet, il essayait: comment le seigle pouvait être cassé avec des clous, il était déjà misérable de tondre. [Helena Wielgus, Buśno, 1996, TL]

 
La paille était déjà blanche. Seche, émiettée. L'oreille s'est effondrée, le grain s'est effondré et comment il a brisé l'ongle, cela signifie qu'il est déjà mûr et qu'il doit être tondu. [Bronisława Dederko, Czułczyce Duże, 1996]

 

Etymologia nazwy miesiaca 

 

Nazwa miesiąca lipiec pochodzi od kwitnących wówczas lip.

2 lipiec – Matki Boskiej Jagodnej

 

Matki Boskiej Jagodnej jest ludową nazwą święta Nawiedzenia Matki Bożej. Otwierało ono tzw. okres zielony w polskim kalendarzu obrzędowym. Wierzono że od tego dnia można zacząć zbierać i spożywać jagody. Kobiety dotknięte nieszczęściami takimi jak śmierć dziecka czy poronienie wierzyły, że Matka Boska widzi ich ból i może roztoczyć nad nimi opiekę w zamian za niewielką ofiarę złożoną w intencji zmarłych lub niedonoszonych dzieci. W myśl tego wierzyły, że jeśli do 2 lipca nie będą zbierać ani jeść leśnych jagód, malin, porzeczek, agrestu i polecą się modlitwie Matce Boskiej Jagodnej, wtedy opuści ich nieszczęście i będą miały zdrowe, silne dzieci odporne na choroby i czary. Być może korzenie święta sięgają jeszcze czasów pogańskich – kultowych uroczystości i ofiar z płodów ziemi składanych na początku lata bóstwom urodzaju i płodności.

  Żniwa

  Żniwa były czasem wytężonej pracy i wysiłku, który jednak   wynagrodzony był zebranymi z pola plonami. Był to również    czas wesołości – żniwiacy szli do pracy ze śpiewem na   ustach, który towarzyszył im podczas żniw i podnosił na   duchu. Początek żniw, w zależności od warunków   atmosferycznych, przypadał zazwyczaj na drugą połowę     lipca. W tradycji ludowej przyjęło się, że głos przepiórki   był znakiem i sygnałem do rozpoczęcia żniw – ptak swoim głosem interpretowanym jako pódźcie żąć, pódźcie żąćwzywa do zbiorów.

Tradycyjnym sposobem sprawdzania czasu rozpoczęcia żniw było badanie stanu słomy i twardości ziarna – jeśli przełamało się na pół, oznaczało to, że jest już gotowe do żniwowania.

Gdy zbliżały się żniwa, guspodarz szed na pole, a tak ukoło piętnastego lipca i próbował: jak zierno żyta można było w paznokciach przełamać, to już mużna było kosić. [Helena Wielgus, Buśno, 1996,TL]

 
Słoma była ju biała. Sucha, kruszyła sie. Kłos sie wykruszał, raczej ziarka wykruszały sie i jak ono tak przez paznokieć sie przełamie, to znaczy, że już dojrzałe i trzeba kosić. [Bronisława Dederko, Czułczyce Duże, 1996]

Przysłowia, wróżby i powiedzenia związane z lipcem


Ajouté le 01/07/2018 par ET -